11-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak 11. Sınıf Eşit Ağırlık Bursluluk Sınavı ders, konu, soru dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Konu
Türkçe Sözcüğün Anlamı ve Yorumu
Türkçe Sözcüğün Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Ses Bilgisi
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Sözcüğün Yapısı
Türkçe Eylemsi
Türkçe Cümlenin Ögeleri
Türkçe Cümlenin Ögeleri
Türkçe Tamlamalar
Edebiyat Şiir Bilgisi
Edebiyat Hikâye
Edebiyat Roman
Edebiyat Tiyatro
Edebiyat Hikâye
Edebiyat Hikâye-Roman
Edebiyat Millî Edebiyat Dönemi (Roman)
Edebiyat Edebî Akımlar
Edebiyat Divan Edebiyatı
Edebiyat Geçiş Dönemi
Edebiyat Millî Edebiyat Dönemi (Hikâye)
Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (Hikâye)
Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (Hikâye)
Edebiyat Tanzimat Edebiyatı (Şiir)
Edebiyat Millî Edebiyat Dönemi (Manzum Hikâye)
Edebiyat Servetifünun Edebiyatı (Şiir)
Edebiyat Fecriati Edebiyatı (Şiir)
Edebiyat Millî Edebiyat Dönemi (Şiir)
Edebiyat Millî Edebiyat Dönemi (Şiir)
Edebiyat Öğretici Metinler (Makale)
Tarih-1 Tarih ve Zaman
Tarih-1 İnsanlığın İlk Dönemleri
Tarih-1 İnsanlığın İlk Dönemleri
Tarih-1 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Tarih-1 Beylikten Devlete Osmanlı Devleti
Tarih-1 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Tarih-1 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Tarih-1 Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri
Coğrafya-1 Yerel Saat
Coğrafya-1 Biyoçeşitlilik
Coğrafya-1 Üretim,Dağıtım, Tüketim
Coğrafya-1 İklim Bilgisi
Coğrafya-1 Biyoçeşitlilik
Coğrafya-1 Madde Döngüleri
Coğrafya-1 Nüfus Politikaları
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Felsefe Felsefeyi Tanıma
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Felsefe Bilim Felsefesi
Felsefe 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi
Tarih-2 Tarih ve Zaman
Tarih-2 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Tarih-2 Dünya Gücü Osmanlı
Tarih-2 Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Tarih-2 Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Tarih-2 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Tarih-2 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Tarih-2 Atatürk İlke ve İnkılapları
Coğrafya-2 Şehirler ve Fonksiyonları
Coğrafya-2 Türkiye’de Kırsal Yerleşme
Coğrafya-2 Coğrafi Konum
Coğrafya-2 Türkiye’de Dağ Oluşumu
Coğrafya-2 İç ve Dış Kuvvetler
Coğrafya-2 Nüfus Politikaları
Coğrafya-2 Yeraltı Suları
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Felsefe Bilgi Felsefesi
Felsefe Felsefeyi Tanıma
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Matematik Kümeler
Matematik Sayılar
Matematik Sayılar
Matematik Mutlak Değer
Matematik Problemler
Matematik Problemler
Matematik Problemler
Matematik Üslü Sayı
Matematik Köklü Sayı
Matematik Üçgenler
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Karmaşık Sayı
Matematik Çarpanlara Ayırma
Matematik II. Dereceden Denklem
Matematik Polinom
Matematik Polinom
Matematik Kombinasyon
Matematik Olasılık
Matematik Dörtgenler
Matematik Prizmalar
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Matematik Analitik