11-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak 11. Sınıf Sayısal Bursluluk Sınavı ders, konu, soru dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Konu
Türkçe Sözcüğün Anlamı ve Yorumu
Türkçe Sözcüğün Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Türkçe Ses Bilgisi
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Sözcüğün Yapısı
Türkçe Eylemsi
Türkçe Cümlenin Ögeleri
Türkçe Cümlenin Ögeleri
Türkçe Tamlamalar
Tarih-1 Tarih ve Zaman
Tarih-1 İnsanlığın İlk Dönemleri
Tarih-1 İnsanlığın İlk Dönemleri
Tarih-1 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Tarih-1 Beylikten Devlete Osmanlı Devleti
Tarih-1 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Tarih-1 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Tarih-1 Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri
Coğrafya-1 Yerel Saat
Coğrafya-1 Biyoçeşitlilik
Coğrafya-1 Üretim,Dağıtım, Tüketim
Coğrafya-1 İklim Bilgisi
Coğrafya-1 Biyoçeşitlilik
Coğrafya-1 Madde Döngüleri
Coğrafya-1 Nüfus Politikaları
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Felsefe Felsefeyi Tanıma
Felsefe MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
Felsefe Bilim Felsefesi
Felsefe 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi
Matematik Kümeler
Matematik Sayılar
Matematik Sayılar
Matematik Mutlak Değer
Matematik Problemler
Matematik Problemler
Matematik Problemler
Matematik Üslü Sayı
Matematik Köklü Sayı
Matematik Üçgenler
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Karmaşık Sayı
Matematik Çarpanlara Ayırma
Matematik II. Dereceden Denklem
Matematik Polinom
Matematik Polinom
Matematik Kombinasyon
Matematik Olasılık
Matematik Dörtgenler
Matematik Prizmalar
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Trigonometri
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Matematik Analitik
Fizik-1 Fizik Bilimine Giriş
Fizik-1 Madde ve Özkütle
Fizik-1 Isı-Sıcaklık
Fizik-1 Hareket
Fizik-1 Basınç
Fizik-1 Su Dalgaları
Fizik-1 Küresel Aynalar
Fizik-2 Vektörler
Fizik-2 Newton’un Hareket Yasaları
Fizik-2 Yeryüzünde Hareket
Fizik-2 İş-Enerji
Fizik-2 İş-Enerji
Fizik-2 İtme-Momentum
Fizik-2 Tork
Kimya-1 Atom
Kimya-1 Periyodik Cetvel
Kimya-1 Bileşikler
Kimya-1 Maddenin Hâlleri
Kimya-1 Temel Yasa
Kimya-1 Kimyasal Hesaplamalar
Kimya-1 Kimyasal Hesaplamalar
Kimya-2 Modern Atom Teorisi
Kimya-2 Periyodik Cetvel
Kimya-2 Periyodik Cetvel
Kimya-2 Gaz
Kimya-2 Gaz
Kimya-2 Gaz
Kimya-2 Gaz
Biyoloji-1 Canlıların Temel Bileşenleri
Biyoloji-1 Hücre Zarından Madde Geçişi
Biyoloji-1 Canlılar Alemi
Biyoloji-1 Hücre Bölünmeleri
Biyoloji-1 Kalıtım
Biyoloji-1 Madde Döngüleri
Biyoloji-2 Sinir Sistemi
Biyoloji-2 Endokrin Sistem
Biyoloji-2 Duyu Organları
Biyoloji-2 Dolaşım Sistemi
Biyoloji-2 Destek ve Hareket Sistemi
Biyoloji-2 Sindirim Sistemi