8-9 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak 3. Sınıf Bursluluk Sınavı ders, konu, soru dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Konu
Türkçe Şiirin Konusu
Türkçe Metne Uygun Başlık
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Kelime Bilgisi
Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler
Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler
Türkçe Yazım Yanlışları
Türkçe Eş Sesli Sözcükler
Türkçe Kelime Bilgisi
Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler
Türkçe Görsel Okuma
Türkçe Dinleme Kuralları
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Harf ve Sözcük Bilgisi
Türkçe Olayların Oluş Sırası
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Görsel Okuma
Matematik Doğal sayılar
Matematik Basamak Değeri
Matematik Doğal Sayılarda Sıralama
Matematik Doğal Sayılarda Yuvarlama
Matematik Çıkarma İşlemi
Matematik Toplamı Tahmin
Matematik Örüntü
Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma
Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma
Matematik Çetele Tablosu Oluşturma
Matematik Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler
Matematik Yuvarlama
Matematik Çıkarma İşlemi
Matematik Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Matematik Çarpma İşlemi
Matematik Çıkarma İşlemi
Matematik Çarpma İşlemi
Matematik Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler
Matematik Çarpma İşlemi
Matematik Çarpma İşlemi
Hayat Bilgisi Günlük Plan
Hayat Bilgisi Dengeli Beslenme
Hayat Bilgisi Görev ve Sorumluluklarımız
Hayat Bilgisi Sınıf İçi Kararlar
Hayat Bilgisi Acil Durum Telefonları
Hayat Bilgisi Kültürümüz
Hayat Bilgisi Doğal Afetler
Hayat Bilgisi Güçlü Yönlerimiz
Hayat Bilgisi Meslekler
Hayat Bilgisi Kroki
Hayat Bilgisi Kaynakları Doğru Kullanma
Hayat Bilgisi Sınıfta Karar Alma Süreçleri
Fen Bilimleri Kuvvetin Ekileri
Fen Bilimleri Duyu Organlarının Görevleri
Fen Bilimleri Dünya’nın Yapısı
Fen Bilimleri Dünya’nın Yapısı
Fen Bilimleri Duyu Organlarının Görevleri
Fen Bilimleri Dünya’nın Yapısı
Fen Bilimleri Duyu Organları ve Sağlığı
Fen Bilimleri Varlıkların Hareket Özelliği
İngilizce Greeting
İngilizce People I love
İngilizce My Family
İngilizce Feeling
İngilizce Greeting