8-9 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak 7. Sınıf Bursluluk Sınavı ders, konu, soru dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Konu
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Sözcükte Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Grafik Okuma
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Fiil Çekim Ekleri
Türkçe Zarflar
Türkçe Sıfatlar
Türkçe Karma Dilbilgisi
Türkçe Söz Sanatları
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Sözcükte Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe İsim Tamlamaları
Türkçe Görsel Okuma
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Matematik Oran
Matematik Tam Sayılarla İşlemler
Matematik Ondalık Gösterim
Matematik Tam Sayılar
Matematik Cebirsel İfadeler
Matematik Cebirsel İfadeler
Matematik Dörtgenlerin Alanı
Matematik Örüntüler
Matematik Eşitlik ve Denklem
Matematik Üslü İfadeler
Matematik Tam Sayılarla İşlemler
Matematik Rasyonel Sayılarla İşlemler
Matematik Alan Ölçme
Matematik Bölünebilme Kuralları
Matematik Kümeler
Matematik Tam Sayılar
Matematik Alan Ölçme
Matematik Veri Analizi
Matematik Ondalık Gösterim
Matematik Tam Sayılarla İşlemler
Fen Bilimleri Sabit Süratli Hareket
Fen Bilimleri Madde ve Isı
Fen Bilimleri Ses
Fen Bilimleri Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Fen Bilimleri Madde ve Isı
Fen Bilimleri Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri
Fen Bilimleri Madde ve Isı
Fen Bilimleri Bileşke Kuvvet
Fen Bilimleri Kuvve ve Ağırlık İlişkisi
Fen Bilimleri Yoğunluk
Fen Bilimleri Duyu Organları
Fen Bilimleri Sürat
Fen Bilimleri Maddenin Tanecikli Yapısı
Fen Bilimleri Sindirim Sistemi
Fen Bilimleri Hücre
Fen Bilimleri Mayoz
Fen Bilimleri Hücre
Fen Bilimleri Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Fen Bilimleri Saf Maddeler
Sosyal Bilgiler Toplumdaki Rollerim
Sosyal Bilgiler Bizi “Biz” Yapanlar
Sosyal Bilgiler Dünya’nın Neresindeyiz?
Sosyal Bilgiler Ülkemizin Coğrafi Özellikleri
Sosyal Bilgiler Türklerin Ana Yurdu Orta Asya
Sosyal Bilgiler Çevremle İletişim Kurabiliyorum
Sosyal Bilgiler Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon
Sosyal Bilgiler Kültürümle Varım
Sosyal Bilgiler Avrupa Gelişiyor Osmanlı ve Diğer Devletler Etkileniyor
Sosyal Bilgiler Osmanlı Fetih Siyaseti
İngilizce Describing what people do regularly
İngilizce Describing what people are doing now
İngilizce Stating personal opinions
İngilizce Making simple suggestions
İngilizce Talking about locations of things and people
İngilizce Talking about stages of a procedure
İngilizce Describing characters/people
İngilizce Making simple inquiries
İngilizce Talking about past events
İngilizce Expressing preferences