[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Dilin hayatımızdaki en önemli yeri, bizler için iletişim aracı olmasıdır. Yeni bir dilin öğrenilmesi, ancak o dilde iletişim kurulabiliyorsa başarılı olmuş demektir. Dolayısıyla yabancı dil eğitiminde de öncelikli amaç; öğrencilerin, öğrendikleri dilde iletişim kurabilmeleri olmalıdır. Bu da konuşma odaklı bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilir. Bu amaç ve anlayış çerçevesinde, Açı Kolejinde tüm ders içi ve ders dışı dil etkinlikleri, öğrencilerin sözel çıktılar üretmesini yani konuşmasını sağlamak üzere biçimlendirilmektedir.

DERSLER
ingilizce dersleri üç ana grupta toplanmaktadır:
Main Course
Gramer ağırlıklı bu derste, öğrencilere dildeki sistematik yapı sıkıcı olmayan bir şekilde kavratılmaya çalışılır. Bu ders kapsamında öğretmenler hem Türkçeyi hem de ingilizceyi kullanırlar. Öğrenilen cümle yapıları ve kelimeler, ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilere aktif olarak kullandırılır ve bilgiler pekiştirilir.
Skills
Konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere dildeki dört beceriyi destekleyen bu derslerde öğrencilerin gramer bilgisinden çok söz konusu becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerin üretken olmaları, dil bilgisi açısından doğru kabul edilen ifadeler kullanmalarından daha önemlidir. Dışarıdan bilgi alma konumunda oldukları okuma ve dinleme aktivitelerinde ellerindeki materyalden en verimli şekilde bilgi edinmeleri; bilgi verme konumunda oldukları konuşma ve yazma aktivitelerinde ise bilgilerini ses veya yazı yoluyla başarılı bir şekilde aktarmaları hedeflenir. Bu derslerde sadece ingilizce kullanılır.
Speaking Club
“Konuşma kulübü” anlamına gelen bu ders, öğrencilere tamamen gerçek hayatta yabancı dil kullanma deneyimini yaşatmayı amaçlamaktadır. Öğretmen, bu derste öğrencilerin ilgisini çekecek konularda olmak üzere kendisi materyal hazırlar. Ders akışı ve derste yapılan aktiviteler çeşitlilik gösterir. Sınıf içerisinde öğrenciler ve öğretmenler arasında başarılı bir iletişim ortamı oluşuyarsa ders amacına ulaşmış demektir. Bu derslerde de yalnızca ingilizce kullanılır.

İKİNCİ YABANCI DİL
Sadece ingilizceyi değil ikinci bir dili de öğrencilerimize kazandırmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden ikinci dil eğitimine de ingilizce eğitimi kadar önem veriyoruz ve öğrencilerimize bu konuda farklı seçenekler sunuyoruz. Bunu yaparken onlara 21. yüzyıl dünyasında en çok fayda sağlayacağını düşündüğümüz dilleri sunmaya özen gösteriyoruz. Şu an için sunduğumuz diller Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, ispanyolca ve Rusça olmakla beraber bu konuda talebe göre farklılıklar olabilmektedir. ikinci dil eğitiminin verimliliği açısından, öğrencilerimizin seçtikleri dilleri en az kademe sonuna kadar değiştirmeden devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][trx_widget_video link=”https://vimeo.com/305213179″][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_mobile=””][trx_widget_video link=”https://vimeo.com/305213389″][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_mobile=””][trx_widget_video link=”https://vimeo.com/305214250″][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_mobile=””][trx_widget_video link=”https://vimeo.com/305212711″][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_mobile=””][trx_widget_video link=”https://vimeo.com/305213822″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space alter_height=”small” hide_on_mobile=””][vc_column_text]LANGUAGE IMMERSION
Açı Kolej i olarak yabancı dil eğitimini tüm kademelerde önemsiyor ve okul öncesi eğitimin de bir parçası olarak görüyoruz. Okul öncesi dönemde, bu çağdaki çocukların zihinsel aktivite ve algı düzeylerine uygun olarak dili “öğrenmelerinden” daha çok dili “edinmelerine” yönelik “Language lmmersion” programı uygulamaktayız. Bunun anlamı, çocuklara mümkün olduğunca yabancı dil kullanımını zorunlu kılarak yabancı dili doğal bir şekilde kazanmalarını desteklemektir. Bu alanda öne çıkan en belirgin uygulamam ız da beş yaş grubunda anaokulu eğitiminin, yüzde yüze yakın oranda ingilizce olarak gerçekleştirilmesidir.

ONLINE SPEAKING SESSIONS
Yabancı dil eğitiminde öne çıkan uygulamalarımızdan biri de öğrencilerimizle bire bir ve haftalık olarak yaptığımız “Online Speaking Sessions” uygulamasıdır. Bu uygulamada; görevli öğretmenlerimiz ve öğrenciler, önceden belirlenen bir randevu saatinde internet üzerinden görüntülü olarak birbirleriyle yabancı dilde konuşurlar. Ders içeriğine paralel şekilde ilerleyen bu görüşmelerde, öğrencilerimizin okulda edindikleri yabancı dil kazanımlarını işlevsel hale getirmeleri desteklenmektedir ve doğrudan iletişim içinde olma deneyimi kazanmaları sağlanmaktadır.

YABANCI DİL SINAVLARINA HAZIRLIK
Öğrencilerimizin yabancı dil içerikli sınavlardaki başarısı da önemsediğimiz bir konudur. Dolayısıyla, sınav grubu olarak kabul edilen 8, 1 1 ve 12. sınıflarda öğrencilerimizi MEB ve ÖSYM sınavlarına uygun içeriklerle de desteklemekteyiz. 8. sınıflarda LGS’ye yönelik bir hazırlık söz konusu iken 1 1 ve 12. sınıflarda talep eden öğrencilerimiz için YDT sınavına yönelik ingilizce dersleri sunmaktayız.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]